En del af Odsherred Kommune
Historie
Vue over Grevinge på en sommerdag i mellemkrigstiden. Fotograf Søren Bay

Grevinge Plejecenter startede som Grevinge Sogns Alderdoms- og Sygehjem

Vores historie starter før 1931, hvor Grevinge Sogns Alderdoms- og Sygehjem blev indviet.

Det var først pastor Hans Peder Hansen Gjevnø, der satte tanken i skred om at oprette et alderdomshjem i Grevinge i Odsherred, i hvert fald arbejdede han utrættelig, og såede de frø, der blev til den hyggelige bygning. Der var nedsat et udvalg til at arbejde på sagen, men under dette arbejde døde pastor Gjevnø.

Hans gerning blev ført videre under gårdejer Frederik Ferdinand Nielsens formandskab, og der tegnedes rundt om i sognet en sum på ca. 8.000 kroner at betale i rater.

Udvalget var sammensat af mænd, der var rede til at gøre en alvorlig indsats for sagen, men man var klar over, at der skulle mange flere midler til, før planerne kunne realiseres.

Der har nok underforstået været en tanke, at gårdejer Anders Jensen, Maglehøj, var medlem af udvalget, og tilmed kasserer, for man vidste, at når han havde fundet en sag god, kunne han give bidrag som ingen anden i sognet. Men at han selv betalte for opførelsen af Grevinge Alderdomshjem havde ingen dog tænkt sig. Byggeriet kostede rundt regnet 50.000 kroner.

I 1947 blev navnet ændret til De Gamles Hjem og i 1987 fik plejecentret sit nuværende navn.

I 2007 blev den seneste ombygning foretaget. Her blev der især lagt vægt på luft, lys og plads til liv.