En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerreråd på Grevinge Plejecenter

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af beboere, pårørende eller brugere og frivillig ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt. 

Læs vedtægter for Centerråd til Odsherred Kommunes plejecentre i den gule selvbetjeningsboks øverst på siden.